Suche

Informacje prasowe #Connected mobility
udostepnij

Ciągła komunikacja między pojazdami dla prowadzenia zautomatyzowanej jazdy

Innowacyjny projekt bada sposoby szybkiej i bezpiecznej transmisji danych

  • Bosch, Escript, Kapsch, Nokia i Deutsche Telekom współpracują jako partnerzy w finansowanym ze środków publicznych projekcie CONCORDA w ramach konsorcjum pod przewodnictwem Ertico
  • Ciągła, bezpieczna transmisja danych wspiera wspomagające systemy w sytuacjach krytycznych dla bezpieczeństwa jazdy
  • Wyniki projektu stanowią podstawę przyszłych funkcji zautomatyzowanej jazdy
Łukasz Kałucki

Łukasz Kałucki >

X

Stuttgart, Niemcy – Jednym z fundamentów funkcji zautomatyzowanej jazdy jest bezpieczna komunikacja danych między użytkownikami dróg. Dzięki dodatkowym informacjom dostarczanym za pośrednictwem takiej komunikacji, systemy automatyzacji mogą lepiej dostosować swoje manewry podczas jazdy do aktualnej sytuacji na drodze, niż byłoby to możliwe przy użyciu wyłącznie własnych czujników pojazdu. To jak przepływ danych w komunikacji między pojazdami może być stabilny i bezpieczny było zagadnieniem, które firmy Bosch, Escrypt, Kapsch, Nokia i Deutsche Telekom badały przez ostatnie trzy i pół roku w ramach europejskiego projektu innowacyjnego CONCORDA. Na czele konsorcjum stanęło Ertico – ITS Europe, partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych. Głównym celem było zbadanie odpowiednich sposobów zapewnienia ciągłej transmisji danych między użytkownikami drogi przebywającymi w pobliżu danego pojazdu. Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na pojedynczych komunikatach ostrzegawczych, wysyłanych okazjonalnie w przypadku pojawienia się bezpośredniego zagrożenia. Realizowane obecnie podejście zaowocowało szczególnie surowymi wymaganiami w zakresie zabezpieczenia sieci komunikacyjnej przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, niezależnie od jakości sieci, należy zapewnić szybką i stabilną wymianę danych między użytkownikami dróg przez cały czas, na przykład także podczas jazdy w tunelach. Celem badań było zatem ustalenie, jakie korzyści oferują różne rozwiązania komunikacyjne dla ciągłej i bezpiecznej transmisji danych między pojazdami.

Do testów w projekcie CONCORDA posłużyły ciężarówki poruszające się w konwoju po odcinkach dróg publicznych. Podczas jazdy ciężarówki udostępniały sobie informacje istotne dla bezpieczeństwa, takie jak wielkości dotyczące przyspieszenia i hamowania. Testy obejmowały trzy rodzaje komunikacji pojazd-pojazd: po pierwsze – bezpośrednią komunikację opartą na Wi-Fi (ITS-G5), po drugie – bezpośrednią komunikację komórkową (LTE-V2X PC5) i po trzecie –pośrednią komunikację przez sieć komórkową (LTE). W przypadku tej ostatniej metody, sygnały z ciężarówki były przesyłane poprzez sieć LTE najpierw na serwer w chmurze Edge Cloud sieci komórkowej, a stamtąd przekazywane do pojazdów testowych.

Jak wykazały próby, wszystkie testowane systemy z nawiązką spełniały rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dzięki dużej szybkości transmisji i małym opóźnieniom te dwa bezpośrednie kanały komunikacji doskonale nadają się do użycia w promieniu do 500 metrów od pojazdu – na przykład do natychmiastowego przygotowania systemów wspomagania na nagłe zagrożenia, wywołujące hamowanie awaryjne. W promieniu do 3000 metrów korzyści oferuje komunikacja pośrednia z wykorzystaniem mobilnej chmury Edge Cloud. Poprzez powiązanie własnych danych pojazdu z danymi innych użytkowników dróg lub infrastruktury, możliwe jest zaimplementowanie tymi metodami dodatkowych, bardziej zaawansowanych funkcji w zakresie zautomatyzowanej jazdy. Obecnie większość nowych ciężarówek jest już wyposażona w jednostkę LTE. Dzięki dodaniu bezpośredniego, bezpiecznego kanału komunikacji, równoległe wykorzystanie obu technologii może zapewnić optymalne rozwiązanie pod względem stabilnej, ciągłej transmisji danych.

Wyniki innowacyjnego projektu zostaną włączone przez partnerów do dalszego rozwoju funkcji zautomatyzowanej jazdy i technologii komunikacyjnych dla ciężarówek i samochodów osobowych, które sprawią, że ruch drogowy przyszłości będzie jeszcze bezpieczniejszy, efektywniejszy i wygodniejszy.

Publikacja zdjęć z dopiskiem: Fot. Bosch

Kontakt w sprawie zapytań prasowych:

Łukasz Kałucki

lukasz.kalucki@pl.bosch.com

+48 22 715 48 05

Grupa Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii i usług. Na całym świecie zatrudnia blisko 401 300 pracowników (stan na 31 grudnia 2021 roku). Według wstępnych danych, w 2021 r. firma wygenerowała sprzedaż na poziomie 78,8 mld euro. Jej działalność podzielona jest na cztery sektory biznesowe: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodący dostawca IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0, oraz mobilność połączonej w sieci. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować swoim klientom połączone, interdyscyplinarne rozwiązania z jednego źródła. Celem strategicznym Grupy Bosch jest ułatwianie życia w sieci dzięki produktom i rozwiązaniom, które zawierają sztuczną inteligencję (AI) albo zostały opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupa Bosch obejmuje spółkę Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Łącznie z partnerami handlowymi i serwisowymi, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Bosch obejmuje prawie wszystkie kraje świata. Od pierwszego kwartału 2020 roku Grupa Bosch, posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie, jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest jego siła innowacyjna. W 128 zakładach na całym świecie Bosch zatrudnia w dziale badań i rozwoju około 76 300 pracowników, z czego prawie 38 000 to inżynierowie oprogramowania.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861-1942) jako "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki". Szczególna struktura własnościowa spółki Robert Bosch GmbH gwarantuje swobodę przedsiębiorczości Grupy Bosch, umożliwiając przedsiębiorstwu długoterminowe planowanie i podejmowanie znacznych inwestycji z wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia przyszłości. Dziewięćdziesiąt cztery procent kapitału zakładowego spółki Robert Bosch GmbH należy do Robert Bosch Stiftung GmbH, fundacji charytatywnej. Pozostałe udziały są w posiadaniu spółki Robert Bosch GmbH oraz spółki należącej do rodziny Bosch. Większość praw głosu należy do Robert Bosch Industrietreuhand KG. Funkcje związane z własnością przedsiębiorstwa są realizowane przez fundusz powierniczy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?