Suche

Informacje prasowe #Connected mobility
udostepnij

Centralny dostęp do zabezpieczonych danych pojazdu za pośrednictwem Bosch Secure Diagnostic Access (SDA)

Zintegrowane i ustandaryzowane rozwiązanie do pojazdów z chronionym systemem elektronicznym z wykorzystaniem oprogramowania diagnostycznego ESI[tronic] 2.0 Online

  • Szybszy i łatwiejszy dostęp do zabezpieczonych danych diagnostycznych pojazdu za pośrednictwem Secure Diagnostic Access
  • Secure Diagnostic Access łączy różne oraz indywidualne rozwiązania producentów pojazdów
  • Nowa funkcja zapewnia konkurencyjność warsztatów wielomarkowych pod względem kosztów działalności oraz efektywności pracy
Łukasz Kałucki

Łukasz Kałucki >

X

W celu ochrony systemu elektronicznego pojazdu w najnowszych modelach wielu producentów stosuje już indywidualne rozwiązania o różnych wymaganiach i koncepcjach dostępu. Ta nieuporządkowana sytuacja stanowi duże wyzwanie techniczne i organizacyjne dla warsztatów samochodowych, w szczególności dla niezależnych warsztatów wielomarkowych. Dlatego firma Bosch opracowała Secure Diagnostic Access (SDA), centralne, zintegrowane i ustandaryzowane rozwiązanie umożliwiające bezpośredni dostęp do zabezpieczonych danych w pojazdach różnych marek. W pierwszym etapie SDA zapewni dostęp do pojazdów VW, Audi, SEAT i Škoda. Ponieważ inni producenci pojazdów chronią swoje pojazdy przed nieautoryzowanym dostępem, dlatego zakres pokrycia marek przez SDA będzie stale rozszerzany. W tym celu Bosch jest w bliskim kontakcie z poszczególnymi producentami pojazdów, aby na czas wprowadzać fabryczne rozwiązania do SDA, oferując w ten sposób warsztatom najlepsze możliwe pokrycie samochodów.

SDA umożliwia warsztatom kontynuowanie wykonywania kompleksowej diagnostyki pojazdów z zabezpieczonymi danymi diagnostycznymi bez żadnych ograniczeń. Od połowy sierpnia 2021 nowa funkcja jest już dostępna jako część oprogramowania diagnostycznego Bosch ESI[tronic] 2.0 Online. Po zarejestrowaniu każdy mechanik otrzymuje osobisty dostęp umożliwiający mu w prosty sposób korzystanie z funkcji diagnostycznych za pośrednictwem SDA w pojazdach z ograniczonym dostępem.

Identyfikator Bosch zapewniający łatwy dostęp do zabezpieczonych zawartości diagnostycznych

Bez dostępu do chronionych funkcji diagnostycznych warsztaty często mogą jedynie wykonywać bierną diagnostykę, obejmującą na przykład jedynie odczytanie kodów usterek. Aktywna diagnostyka, taka jak np. kalibracja systemów wspomagania kierowcy, może w pewnych okolicznościach nie być już dostępna. Nawet zresetowanie wskaźników serwisowych nie będzie już możliwe. Indywidualne rozwiązania producentów często wymagają płatnego dostępu do diagnostyki. Standaryzowane rozwiązanie Bosch Secure Diagnostic Access ułatwia ten proces. Warsztaty nie muszą wchodzić na różne portale producentów, rejestrować się, logować i pilnować różnych metod płatności. SDA łączy indywidualne rozwiązania producentów pojazdów i jest częścią diagnostyki sterowników w programie Bosch ESI[tronic] 2.0 Online. Autoryzowani za pomocą identyfikatora Bosch użytkownicy ESI[tronic] uzyskują centralny i zintegrowany dostęp do chronionych treści diagnostycznych pomimo indywidualnych rozwiązań zabezpieczających różnych producentów pojazdów. Aby otrzymać swój osobisty identyfikator Bosch, pracownicy warsztatu muszą się tylko raz zarejestrować. Następnie mogą używać swojego osobistego identyfikatora Bosch do różnych celów, w tym oczywiście dla uzyskania dostępu do chronionych zawartości diagnostycznych za pośrednictwem ESI[tronic]. Ale także do wielu innych aplikacji Bosch – zarówno profesjonalnych, jak i prywatnych, takich jak np. e-rowery oraz Smart Home. Oprócz utworzenia identyfikatora Bosch, podczas procesu rejestracji może być wymagana identyfikacja użytkownika online. Podobnie jak w przypadku otwierania internetowego konta bankowego, zewnętrzny usługodawca dokona zatem identyfikacji użytkownika online za pomocą dokumentu tożsamości.

Korzystając z SDA warsztaty nie muszą przejmować się rozliczeniami i kosztami. Koszty korzystania z chronionych danych diagnostycznych są już uwzględnione w opłatach licencyjnych za Diagnozę Sterowników (SD).

Dzięki SDA warsztaty wielomarkowe pozostają konkurencyjne

Uzyskując dostęp do zawartości diagnostycznych z ograniczonym dostępem w różnych markach za pośrednictwem Bosch Secure Diagnostic Access, warsztaty oszczędzają czas i pieniądze, zwiększając w ten sposób efektywność świadczonych usług. Zwłaszcza warsztaty wielomarkowe korzystając z SDA zapewniają sobie konkurencyjność, ponieważ mogą w ten sposób skutecznie kontynuować kompleksowe i szybkie diagnozowanie różnych pojazdów. Warunkiem korzystania z Bosch Secure Diagnotic Access jest posiadanie oprogramowania ESI[tronic] 2.0 Online, ważna licencja na Diagnozę Sterowników (SD) oraz stabilne połączenie internetowe. Ponadto wymagany jest tester diagnostyczny aktualnej generacji Bosch KTS – np. KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

Zdjęcie do bezpłatnej publikacji z podpisem: Fot. Bosch

Kontakt w sprawie zapytań prasowych:

Łukasz Kałucki

lukasz.kalucki@pl.bosch.com

+48 22 715 48 05

Tags: motoryzacja

Grupa Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii i usług. Na całym świecie zatrudnia blisko 401 300 pracowników (stan na 31 grudnia 2021 roku). Według wstępnych danych, w 2021 r. firma wygenerowała sprzedaż na poziomie 78,8 mld euro. Jej działalność podzielona jest na cztery sektory biznesowe: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodący dostawca IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0, oraz mobilność połączonej w sieci. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować swoim klientom połączone, interdyscyplinarne rozwiązania z jednego źródła. Celem strategicznym Grupy Bosch jest ułatwianie życia w sieci dzięki produktom i rozwiązaniom, które zawierają sztuczną inteligencję (AI) albo zostały opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupa Bosch obejmuje spółkę Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Łącznie z partnerami handlowymi i serwisowymi, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Bosch obejmuje prawie wszystkie kraje świata. Od pierwszego kwartału 2020 roku Grupa Bosch, posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie, jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest jego siła innowacyjna. W 128 zakładach na całym świecie Bosch zatrudnia w dziale badań i rozwoju około 76 300 pracowników, z czego prawie 38 000 to inżynierowie oprogramowania.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861-1942) jako "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki". Szczególna struktura własnościowa spółki Robert Bosch GmbH gwarantuje swobodę przedsiębiorczości Grupy Bosch, umożliwiając przedsiębiorstwu długoterminowe planowanie i podejmowanie znacznych inwestycji z wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia przyszłości. Dziewięćdziesiąt cztery procent kapitału zakładowego spółki Robert Bosch GmbH należy do Robert Bosch Stiftung GmbH, fundacji charytatywnej. Pozostałe udziały są w posiadaniu spółki Robert Bosch GmbH oraz spółki należącej do rodziny Bosch. Większość praw głosu należy do Robert Bosch Industrietreuhand KG. Funkcje związane z własnością przedsiębiorstwa są realizowane przez fundusz powierniczy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?